รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
122 หมู่ 6 ถนนศรีสง่า – โนนแดง   ตำบลสระแก้ว  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
เบอร์โทรศัพท์ 0–4466–9030 เบอร์แฟกส์ 0-4466-9030
Email : E-mail : nonghongpit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :