ภาพกิจกรรม
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายนที รั่งจันทึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับโรงเรียนขนาดกลาง ภายใต้การดูแลของท่าน ผู้อำนวยการ กิตติชัย ตระกูลกิตติ และคณะครูโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
โดยการประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ประธานในการประเมินและคณะ ให้ความอนุเคราะห์พิจารณา เยี่ยมชมและให้คำแนะนำ เพื่อนำข้อพิจารณาต่าง ๆ ไปปรับปรุง แก้ไขสำหรับการประเมินในครั้งถัดไป


ภาพเพิ่มเติม
กล้องครูพลากร https://drive.google.com/.../1YK5xE...
กล้องครูทัศนีย์ ครูนพณัฐ https://drive.google.com/.../1L-eaLrSeeC3pjolWO11zfi...

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,15:40   อ่าน 362 ครั้ง