ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสานักศึกษาวิชาทหาร
          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม โดยชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารได้จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้บริเวณรั้วโรงเรียนและโคกหนองนา เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยนายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ   นางบุญชาติ สรรพวุธ และนางอรพิชชา  ต้ายไธสง ผู้บริหารโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,18:26   อ่าน 369 ครั้ง