ภาพกิจกรรม
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ on site 100%
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ on site 100% โดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามประกาศของมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,17:00   อ่าน 322 ครั้ง