กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมจัดทำโครงการ “ก่อนครบ 15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซด์..ทำได้จริง”
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้รับเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมประจำปีการศึกษา2556

ผู้บริหารโรงเรียน

ty.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

t2.jpg

เว็บไซต์คุณครู

เว็บบริการ