ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8448297
อีเมล์ : tarkoonkitti@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญชาติ สรรพวุธ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819542009​
อีเมล์ : Boonchat@nhp.ac.th​
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิชชา ต้ายไธสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0651084839
อีเมล์ : onpitcha@nhp.ac.th